شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تعداد مساجد

تعداد مساجد در آمریکا چه تعداد است؟

شمار مساجد در آمریکا در ده سال گذشته بیش از هفتاد و چهار درصد افزایش یافته است. به گزارش فان مهر به نقل از مشرق، شبکه تلویزیونی العالم، تازه ترین گزارش منتشر شده در...