سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

تعداد دختران مجرد بيشتر است يا پسران؟

تعداد دختران مجرد بيشتر است يا پسران؟

      واقعا تعداد دختران در سن ازدواج بیشتر از پسران است؟ این درست است که رشد جمعیت در کشور ما بحرانی شده است؟هنوز پاسخ این سئوال ها برای خیلی ها شفاف...