سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تعاملی چیست؟! + عکس

تلویزیون تعاملی چیست؟! + عکس

نسل جدید تلویزیون تلاش بر آن دارد تا در خانه هایمان واقعاً فرد دیگرى داشته باشیم و بتوانیم با او رابطه دو طرفه برقرار کنیم. این ارتباط دو طرفه باعث می گردد تا حتی...