جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تظاهرات در نیویورک آمریکا بر علیه خشونت پلیس