دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

تصویر کریم انصاری فرد در تمرین پرسپولیس

انصاری فرد در تمرین تیم پرسپولیس(عکس)

    به گزارش زیرمیزی،کریم انصاریفرد با پیوستن به تیم جدیدش پرسپولیس،بالخره در تمرینات حضور یافت و تصاویری از حضورش در تمرین این تیم رو اماده دیدن کرده ایم. تصاویر...