پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تصویر داود نژاد

برای بهبودی‌ «رضا داود نژاد» دعا کنید

رضا داودنژاد که اکنون در بیمارستان «کوثر» شیراز،‌ دوران نقاهت بعد از عمل تکمیلی پیوند کبد خود را سپری می‌کند، قدردان هموطنانی است که برای او و بهبودی‌اش دعا کرده...