دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تصویر خودروی بنز سی کلاس

معرفی کامل قوی ترین بنز c کلاس ایران

معرفی کامل قوی ترین بنز c کلاس ایران این خودروی بنز سی کلاس یکی از قوترین موتور های کلاس خود را دارا است . موتور این خودرو ۶۳۰۰ سی سی قدرت دارد. این خودرو در منطقه آزاد...