پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تصویری که بارها تماشایش خواهید کرد!

تصویری که بارها تماشایش خواهید کرد!

 امروز در صفحه‌ی یکی از دوستداران و کارشناسان سختکوش محیط زیست، تصویری را دیدم به رنگ عشق که دریغم آمد آن را با هموطنان بیشتری به اشتراک ننهم؛ تصویری که می‌دانم از...