چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

تصویب مقدماتی طرح جدید اینترنت ملی

اپراتور ملي اينترنت خواهد آمد !!

دبیر شورایعالی فضای مجازی با اعلام تغییر سیاستها و روشهای عملیاتی شدن پروژه اینترنت ملی در کشور گفت: در تعریف جدیدی از این پروژه به دنبال آن هستیم که با ورود یک...