جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

تصويب قوانين ضد حجاب

تصویب قوانین ضد حجاب در استرالیا

بر اساس قوانین جدید ایالت ولز جنوبی استرالیا، زنان مسلمان در این ایالت باید برای تائید هویت‌شان توسط مقام‌های قضایی و پلیس روبنده خود را بردارند. به گزارش فان مهر...