دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

تصمیم کبری

حذف کبری تصمیم گرفت !

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به دلایل حذف برخی داستان ها مانند تصمیم کبری از کتب درسی اشاره کرد و گفت: بنده در دهه چهل دانش‌آموز بودم و اکنون دهه ۹۰ است،...