دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

تصاویر شب قدر زندانیان

«شب قدر» زندانیان!! +تصاویر

«شب قدر » زندانیان بعد از عبور از شهر ری، باقر شهر و بهشت زهرا(س) از جاده قدیم قم شهر کهریزک را هم پشت سر می گذاریم تا به پلیس راه حسن آباد فشاپویه می رسیم. ساعت حدود ۱۰...