سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تصاویر زنده به گور کردن غیرنظامیان در جنگ جهانی دوم