شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

تصاویر زنده به گور کردن غیرنظامیان در جنگ جهانی دوم