یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تصاویر دختر شایسته سال

تصاویر دختر شایسته سال مسلمان

 همزمان با برگزاری مسابقه انتخاب ملکه زیبایی جهان در اندونزی مسابقه ای با نام بانوی شایسته جهان اسلام برگزار شد که طی آن یک دختر نیجریه ای تاج بانوی شایسته مسلمان...