چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

تصاویر: انتقام از خودروی لوکس در تهران

تصاویر: انتقام از خودروی لوکس در تهران

خودروی لوکس تخریب شده حکایت از اتفاقی دارد که در زمان وقوع حتما ناراحتی زیادی برای مالکش به ارمغان آورده؛ هرچند امروز دیگر هیچ نشانی از آن ناراحتی دیده...