تصادف قطاردر ایتالیا

12 کشته در برخورد 2 قطار!! +تصاویر

12 کشته در برخورد 2 قطار!! +تصاویر برخورد این دو قطار که هر دو بر روی یک ریل در جهت مخالف در حرکت بودند در سر یک پیچ و در میان مزارع بوقوع پیوست تصادف قطار شمار قربانیان...