جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تشخیص بیماری ایدز در عرض 15 دقیقه

تشخیص بیماری ایدز در عرض ۱۵ دقیقه +عکس

آزمایشگاه خون قابل حملی که می تواند عفونتهای خونی را در طول چند دقیقه تشخیص دهد، به عنوان دستاوردی بزرگ برای مبارزه با ایدز در کشورهای در حال توسعه شناخته شده...