یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

تسهیلات وام ازدواج به ۵۳۰ هزار نفر

وام ازدواج در عرض یک هفته

  معاون اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات وام ازدواج به ۵۳۰ هزار نفر در سال جاری خبر داد و گفت: امسال تاکنون در مجموع حدود ۹۰۰ هزار نفر برای دریافت این...