شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تست خودشناسی جالب

تست جالب خودشناسی با کله پاچه!!

تست جالب خودشناسی با کله پاچه!! تست جالب خودشناسی با کله پاچه!! آب گوشت ساده: آدم خسیسی هستی… خب یه هزار تومن بیشتر بده با مغزشو بخور! آب گوشت با مغز: معلومه که...