دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تسبیح رئیس جمهور افغانستان