سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تزریق اشتباه

کارگری که به خاطر تزریق اشتباه فوت کرد!

کارگری که به خاطر تزریق اشتباه فوت کرد! وی با بیان اینکه به دلیل سهل انگاری و بی توجهی فاطمه ۱۴ ساله برادرم بی پدر شده است، عنوان می کند: سهل انگاری پرسنل بیمارستان...