پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

ترکیبات سرطان زای مواد معطر قلیان

مواد معطر قلیان سرطان زا هستند

مواد معطر قلیان سرطان زا هستند برنامه مناظره با موضوع قلیان سراها؛ بودن یا نبودن و با حضورمهندس بهزاد ولی زاده کارشناس مسئول دبیر خانه ستاد کشوری کنترل دخانیات...