ترور احمدی روشن

شکایت ایران درپی ترور شهید احمدی روشن

سخنگوی وزارت خارجه با محکومیت ترور شهید احمدی روشن به سکوت معنادار غرب در حذف فیزیکی دانشمندان هسته‌ای کشور اشاره و تصریح کرد: این روش‌های غیرانسانی را پیگیری و به...