پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ترنسفورمر 3

توهین به پرچم ایران در ترنسفورمر ۳

برعکس نشان دادن پرچم ایران نه تنها دشمنی و کینه آمریکا و متحد هایش را با جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد بلکه توهین به پرچم یک ملت یعنی توهین به تک تک مردم آن ملت است...