شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ترسیدن کودکان

کودک شما چرا اضطراب دارد؟

به‌گونه‌ای که در نوزاد هفت‌ماهه ترس از چهره ناشناس و غریبه پدید می‌آید و به دنبال آن در صورت شکل‌گیری دلبستگی ناایمن اضطراب جدایی به وجود خواهد آمد. ترس‌های...