چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

ترسناک ترین کویر ایران! مکان زندگی جن ها!!

ترسناک ترین کویر ایران! مکان زندگی جن ها!!

تاکنون نام ریگ‌جن به گوشتان خورده است؟! همان‌ کویر ترسناکی که مردم محلی معتقدند محل زندگی ارواح و اجنه است و هر انسانی از آنجا عبور کند گرفتار ارواح می‌شود و قطعا...