تخریب گسترده مطهری

تخریب گسترده مطهری به وسیله یک پیامک

به گزارش فان مهر به نقل از سایت صدای عدالت نوشت: به دلیل اقبال گسترده مردم شریفتهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر به دکتر علی مطهری «سرلیست صدای ملت» پیامهای تخریبی...