چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تحقیق نماز

انشا درباره نماز

نماز علاوه بر احکام فقهی و ظاهری، آداب و اسراری دارد که آشنایی با آنها انسان را بیشتر با حقیقت نماز پیوند می‌دهد و قلبش را بهتر به سوی نماز سوق می‌دهد... ...