دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

تحریک پذیری

تحریک پذیری و ارضای جنسی

به وجود آمدن میل جنسی حتما همراه با تحریک جنسی نیست. در تحریک شدن اعضای جنسی، حواس پنج گانه (بویایی، شنوایی، بینایی، لامسه (بساوایی)، چشایی) و هم چنین مسائل روحی و...