جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تحریم جدید ایران

شکست تحریمهای جدید ایران در سنای آمریکا

مخالفت یک سناتور جمهوریخواه با پیش نویس تحریمهای جدید ایران که از سوی دموکراتها تهیه شده بود، منجر به رای نیاوردن آن در سنا شد تا ثابت شود شکاف و دودستگی در خصوص...