جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تحریم آمریکا

سنای روسیه بدنبال تحریم آمریکا

فان مهر : نمایندگان شورای فدراسیون (سنای) روسیه پیشنهاد کردند در صورتی که لغو قانون «جکسون- ونیک» در آمریکا همچنان به تعویق بیفتد، برخی مقامات و شرکت‌های آمریکایی...

سنای روسیه بدنبال تحریم آمریکا

نمایندگان شورای فدراسیون (سنای) روسیه پیشنهاد کردند در صورتی که لغو قانون «جکسون- ونیک» در آمریکا همچنان به تعویق بیفتد، برخی مقامات و شرکت‌های آمریکایی مورد تحریم...