دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

تحریم‌ نفت ایران

مخالفت نیمی از اروپا با تحریم‌ نفت ایران

به گزارش فان مهر : نتایج نظرسنجی یک موسسه آلمانی حاکی از آن است که ۶۹ درصد از مردم اروپا با تحریم نفت ایران به شدت مخالف هستند. بیش از نیمی از اروپا با تحریم‌ نفت ایران...