چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تجاوز 4 نفره به زور اسلحه

تجاوز ۴ نفره به زور اسلحه

به گزارش پلیس زن جوان هنگام راه رفتن در پیاده رو به زور اسلحه افراد ناشناس سوار خودروی آنان شد و مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفت. به نقل از نیویورک تايمز، زن جوان...