سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تجاوز به یک زن

تجاوز به یک زن در بیاباهای بهشت‌زهرا

    ۴ عضو یک باند تبهکاری که به بهانه مسافرکشی، زنان و مردان را ربوده و با انتقال به بیابان‌های بهشت‌زهرای تهران و جاده قم اموالشان را می‌دزدیدند، دستگیر...