یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تجاوز به دختر جوان توسط سه پسر شرور

تجاوز به دختر جوان توسط سه پسر شرور

مأموران گشت‌انتظامی در حین گشت‌زنی در بزرگراه تهران – قم (مسیر شمال به جنوب ) به یک دستگاه خودرو 206 سفیدرنگ پارک شده در حاشیه بزرگراه مشکوک شده و در حین بررسی علت...