یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

تجاوز به دختران هندي

هر ۲۱ دقيقه يك تجاوز به عنف در كشور!!

  هر 21 دقيقه يك تجاوز به عنف در كشور هندوستان تجاوز و مرگ دختر 23 ساله هندی در دهلی درست همانند موارد قبلی تاکنون خشم و انزجار بسیاری از مردم دنیا را به دنبال داشته...