یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

تجاوز افغانی

حکم تجاوز و قتل یک کارگر افغانی!!

حکم کارگر افغانی که دختر ورزشکار ایرانی را پس از تجاوز کشت عامل قتل دختر ورزشکار که وی را در توطئه سیاه از پای درآورده است به قصاص نفس محکوم شد. ماجرای قتل این دختر...