سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

تبلیغ یک شرکت کفن و دفن

تبلیغ جالب یک شرکت کفن و دفن را ببینید!

تبلیغ جالب یک شرکت کفن و دفن را ببینید! یک شرکت کفن و دفن به نام «واتهان» تبلیغ جالبی برای فرهنگ‌سازی عدم استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی کرد. این شرکت...