یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

تبلیغي تنها برای زنان

تبلیغی تنها برای زنان

    در ایستگاه اتوبوسی در لندن بیلبوردی نصب شده که فقط اگر یک زن روبروی آن بایستد، ویدئوی تبلیغاتی جمع کمک‌های مالی برای آموزش زنان نمایش داده می‌شود. اما مردان...