سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تبریک روز پزشک

اس ام اس های جدید تبریک روز پزشک ۹۴

 اس ام اس های جدید تبریک روز پزشک 94 اگر پزشک هستی دیگر متعلق به خودت نیستی. اگر متعلق به خودت هستی دیگر پزشک نیستی (شادروان دکتر قریب) ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ متن...