یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تبدیل گوسفند به مودم وای فای

تبدیل گوسفندان به مودم های وای فای !!

گروهی از محققین تصمیم دارند تا گوسفندان را تبدیل به مودم های وای فای کنند تا حتی در دور افتاده ترین نقاط روستایی هم مردم دسترسی به اینترنت داشته باشند. این ایده می...