شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

تبدیل متن به گفتار با ساخت یک فایل سخنگو

تبدیل متن به گفتار با ساخت یک فایل سخنگو

احتمالأ شما نیز تاکنون با استفاده از نرم افزارهای مختلف و یا از طریق قسمت Speech ویندوز XP متون خود را به گفتار تبدیل کرده اید. به طوریکه متن را تایپ نموده و کامپیوتر...