جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تایل بار

افزودن دکمه های کمکی به Title Barویندوز

همانگونه که از عکس و عنوان مطلب مشخص است، مطلب امروز ما در مورد برنامه ای ساده و در عین حال کاربردی است. برنامه ای که با تمامی ویندوز های رایج کار کرده و امکانات...