شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تامین نیروی انسانی نهاد ریاست جمهوری

جزییات آگهی استخدام نهاد ریاست جمهوری

  پیرو انتشار خبر مربوط به استخدام در نهاد ریاست جمهوری معاونت برنامه‌یزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، شرایط عمومی استخدام منتشر...