سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تازه های پزشکی، جدیدترین یافته های پزشکان، خبرهای پزشکی، اخبار جدید پزشکی، گروهای خونی، سازگاری گروه های خونی، کشف گروه خونی جدید، همخونی گروه های خونی، کدام گروهای خونی با هم سازگار هستند؟، همه چیز د

کشف گروه خونی های جدید

محققان دانشگاه ورمونت موفق به کشف دو پروتئین جدید در سلول های قرمز خون شده اند که می تواند وجود دو نوع جدید از گروه خونی قابل آزمایش را به اثبات برساند.....     ...