پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تاریخ پایان دونگی

آخرین قسمت دونگی کی هست ؟

این سریال کره‌ای که در طول پخش خود مخاطبان بسیاری را به دست آورده، هفته‌ی آینده با پخش شصتمین قسمت، به پخش خود پایان می‌دهد... ...