چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

تابوی مسائل جنسی در مدارس

هشدار کارشناسان درباره تابوی مسائل جنسی

هشدار کارشناسان درباره تابوی مسائل جنسی کارشناسان از کاهش سن بلوغ، افزایش ایدز در اثر ارتباطات جنسی، حتی افزایش بیماری های جنسی دختران و بسیاری دیگر از خطرات ناشی...