دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تابوت

خانه های هنگ کنگ که مانند تابوت هستند!

خانه های هنگ کنگ که مانند تابوت هستند! شلوغی و جمعیت در هنگ کنگ باعث شده که مردم بی بضاعت در مکان هایي که به اندازه تابوت تنگ میباشند استراحت کنند.تعداد زیادی از...