سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

تأیید قرآن

آیا نظام ما مورد تأیید قرآن است؟

آیا می‌توان گفت که جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید خدا و قرآن است؟ با استناد به آیات قرآن کریم پاسخ دهید. (این سؤال بسیار در سایت‌ها و محافل مطرح می‌گردد)....     ...