دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

بی احتیاط ترین راننده زن

بی احتیاط ترین راننده زن! +تصاویر

بی احتیاط ترین راننده زن!  بر اساس آمار جهانی اکثر تصادف های منجر به خسارت های جانی و مالی از سوی مردان انجام می شود،اما با این وجود بیشتر روانشناسان و متخخصان و...